Tervetuloa

Tervetuloa Voimauttamoon!


Voimauttamo tarjoaa yksilölliseen arviointiin perustuvia terveys- ja hyvinvointipalveluja. Toiminta ja käytetyt menetelmät perustuvat tutkimustietoon sekä kokemukseen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja luottamuksellisuus.

Voimauttamon toiminta rakentuu keskeisesti kognitiivis-analyyttisen psykoterapian teoriaan, soveltaen tarpeen mukaan myös interpersonaalisen terapian, tunnekeskeisen pariterapian, työnohjauksen ja sosiaalipsykologian näkökulmia. Itsetuntemuksen kehittäminen, psyykkisen hyvinvoinnin pulmat, työelämän pulmatilantet tai kehittämistavoitteet sekä parisuhteen kipukohdat ovat tilanteita, joihin saat tukea Voimauttamosta.

Tutustu tarkemmin kuka minä olen, ja ota yhteyttä!

Päivitetty 21.11.2023

Share