Tervetuloa

Tervetuloa Voimauttamoon!


Voimauttamo tarjoaa yksilölliseen arviointiin perustuvia psykoterapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluja. Toiminta ja käytetyt menetelmät perustuvat tutkimustietoon sekä kokemukseen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja luottamuksellisuus.

Voimauttamossa työskentely on erilaisia näkökulmia integroivaa, pyrkien ymmärtämään ja huomioimaan tilanteesi ja tarpeesi mahdollisimman tarkasti. Tällöin myös yksilölliset muutostarpeesi sekä muutoksen esteet voidaan jäsentää, ja asettaa työskentelylle sopivat tavoitteet. Työskentelyssä voidaan soveltaa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian, interpersonaalisen terapian, tunnekeskeisen terapian, työnohjauksen ja sosiaalipsykologian näkökulmia.

Jos etsit psykoterapeuttia, työnohjaajaa tai kouluttajaa, tutustu tarkemmin kuka minä olen, ja ota yhteyttä!

Päivitetty 18.7.2024

Share