EMDR-traumaterapia

Kirjainlyhenne EDMR muodostuu sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmää käytetään erilaisten traumakokemusten ja niihin liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyssä. EMDR-terapiassa hyödynnetään silmänliikkeitä tai muita bilateraalisia stimulaatioita, eli molempia aivopuoliskoja aktivoivia ärsykkeitä.

EMDR on tutkimusten mukaan tehokas ja Käypä hoito -suositeltu traumaterapiamenetelmä. Sen avulla on todettu olevan mahdollista ulottua traumakokemukseen liittyviin ja oirehdintaa ylläpitäviin, toisinaan keskusteluterapian tavoittamattomissa oleviin ajatuksiin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin.

EMDR on hoitomuotona strukturoitu, eli se etenee tietyn rakenteen mukaisesti perustuen yhteisen keskustelun kautta muodostuneeseen käsitykseen tilanteesta, johon tekniikkaa sovelletaan. Psyykkisesti traumatisoivat kokemukset jaetaan tavallisesti I- ja II-tyypin traumoihin riippuen siitä, onko kyseessä yksittäinen, usein äkillinen ja ennakoimaton tapahtuma vai pidempään kestänyt traumatisoiva tilanne.

EDMR soveltuu hyvin molempien traumatyyppien käsittelyyn, ja Voimauttamossa menetelmää sovelletaan useimmiten muun psykoterapiatyöskentelyn ohella.

Share