Interpersoonallinen psykoterapia IPT

Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on ensisijaisesti masennuksen hoitoon kehitetty, masennuksen Käypä hoito -suositusten mukainen psykoterapiamuoto. IPT:n perusajatus on käytännönläheinen ja helposti omaksuttava: masennuksen ja ihmissuhteiden välillä on yhteys. Psykoterapian aikana näitä yhteyksiä pohditaan, tunnistetaan ja pyritään löytämään keinoja, joilla näitä pulmia voisi käsitellä ja ratkaista – ja helpottaa masennuksen oireita.

IPT voidaan tiivistää kolmeen perusperiaatteeseen: 1) masennus on häiriötila joka ei ole ihmisen omaa syytä ja jota voidaan hoitaa, 2) masennuksen ja ihmisen sosiaalisiin suhteisiin liittyvien elämänmuutosten ja -tapahtumien välillä on yhteys ja 3) tämän yhteyden ja sen merkitysten käsittely auttaa masennuksesta toipumista. Toipuminen edistyy käytännössä itseymmärrystä, arjen hallintaa ja joustavampia toimintatapoja kehittämällä. Joskus työskentely edistää valmiuksia varsin konkreettisiinkin muutoksiin.

Voimauttamossa interpersoonallista työotetta sovelletaan tarpeen mukaan, osana yhteistyössä sovittua ja suunniteltua psykoterapiajaksoa.

 

Share