Kronoterapia

Kronoterapia eli vuorokausirytmin ajastus on erityisesti masennukseen liittyvien uni-valverytmin häiriöiden tasapainottamiseen tähtäävä menetelmä. Sitä on sovellettu hyvin tuloksin myös niin sanottuun kaamosmasennukseen, vuorotyön aiheuttamiin unihäiriöihin tai aikaerorasitukseen (ns. jet lag).

Kun vuorokausirytmi on kohdallaan ja unesta saa levänneen olon, ovat kehon keskeiset uni-valvetasapainoa säätelevät rytmit eli sirkadinen (hermostollinen ja hormonaalinen, sisäsyntyinen vuorokausirytmi) ja homeostaattinen (valveilla olon tuottama unentarve) rytmi tasapainossa. Masennuksen myötä nämä rytmit muuttuvat epäsynkronisiksi, eli ne ovat epätahdissa suhteessa toisiinsa. Tämän seurauksena masennukseen liittyy useimmiten myös unihäiriöitä; alkuyön valvomista, aikaista heräilyä, katkonaista unta ja yleisesti liki jatkuvaa väsymyksen tunnetta.

Kronoterapian avulla voidaan saavuttaa rytmien samatahtisuus uudelleen, ja yöunen laatu paranee. Jo tämä helpottaa usein merkittävästi masennukseen liittyvää väsymystä ja alavireistä mielialaa. Riittävän ohjauksen ja seurannan myötä ajastus on käytännössä toteutettavissa asiakkaan kotioloissa. Voimauttamossa kronoterapiaa toteutetaan tavallisimmin psykoterapiajakson ohella.

Share