Psykoterapiatekniikat ja -menetelmät

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiasuuntauksen lisäksi Voimauttamossa sovelletaan tarpeen mukaan erilaisia terapiatekniikoita ja -menetelmiä. Näitä ovat interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon, EMDR-traumaterapia, mindfulness-menetelmät sekä kronoterapia uni- ja vuorokausirytmin tasapainottamiseksi.

Share