Rohkeasti esille!

Moni jännittää tai ahdistuu sosiaalisissa tilanteissa, mikä voi pitkään jatkuessaan  vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin. Lisääntynyt stressi, itsearvostuksen puute sekä ulkopuolisuuden ja uupumisen tunteet voivat viedä työstä ilon ja uhata työssä jaksamista.


Työpaikoilla vuorovaikutuksen, omien ajatusten ilmaisun sekä esillä olon tarpeet ovat kuitenkin kasvussa, minkä vuoksi jokainen meistä tarvitsee taitoja toimia sosiaalisissa tilanteissa. Rohkeasti esille! -valmennus auttaa kehittämään vuorovaikutustaitojasi sekä viestintäkykyjäsi. Tavoitteena on vähentää kommunikoinnin kuormittavuutta, ja ehkäistä tarpeetonta stressiä ja uupumista.

Tavoitteet:

Rohkeasti esille! -valmennuksella kehitetään kykyjä vaikuttavampaan ja jämäkämpään vuorovaikutukseen. Valmennuksessa käydään läpi, miten kokemuksemme vuorovaikutustilanteesta ja -kumppaneista syntyy, miten omat ja toisen tunteet vaikuttavat arviointeihimme, ja miten negatiivisiin tunteisiin johtavia tulkinta- ja toimintamalleja voi oppia säätelemään paremmin.

Kohderyhmä:

Valmennuksen kohderyhmänä ovat vuorovaikutustilanteet kuormittavina kokevat henkilöt, jotka työtehtävissään kohtaavat esillä olon ja oman osaamisen esille tuomisen tarpeita. Valmennus voidaan myös räätälöidä työryhmille tai -yhteisöille, jotka tekevät esimerkiksi asiakaspalvelu- tai muuta vuorovaikutustaitoja edellyttävää työtä.

Rakenne ja sisältö:

Voimauttamo toteuttaa valmennusta

  • ryhmävalmennuksena, jolloin teemoja käsitellään pienryhmätyöskentelyn keinoin. Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2017
  • työryhmävalmennuksena, jolloin tavoitteena on kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja työyhteisössä
  • yksilövalmennuksena esimiehille tai asiantuntijoille, jolloin valmennuksen teemoja työstetään yksilöllisesti valmentajan kanssa

Ryhmä- ja yksilövalmennus rakentuu alkuhaastattelusta ja kahdeksasta valmennuskerrasta. Työryhmille valmennus voidaan toteuttaa tiiviimmin, esimerkiksi kolmena puolen päivän valmennuskertana.

Menetelmät:

Valmennuksen teoreettinen tausta rakentuu kognitiivis-analyyttisen psykoterapian taustateoriaan ja sosiaalipsykologisiin käyttäytymisen muutosmalleihin. Työote valmennuksessa on aktiivinen ja rohkaiseva. Omatoimista työskentelyä ja havainnointia on tarkoitus toteuttaa myös valmennuskertojen välillä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä niin keskustellaan valmennuksen mahdollisuuksista kohdallasi lisää!

Share