Työnohjaus

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa työn ja sen tekemisen aktiivista kehittämistä.

 


Työnohjauksessa ohjattavalla on mahdollisuus tutkia työtään, itseään työn tekijänä, omia työn tekemisen tapoja ja työhön liittyviä kokemuksiaan. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, ja tavoitteista sovitaan yhteisesti työnohjausprosessin alussa. Usein työnohjauksen tavoitteet liittyvät oman toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Joskus työnohjaus auttaa jaksamaan työssä tai se voi olla työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Lähtökohta työnohjauksessa on olemassa olevan hyvän kehittäminen ja vahvistaminen. Työnohjaukselle läheisiä menetelmiä ovat esimerkiksi konsultaatio, mentorointi tai coaching. Ohjauksessa pyritään kuitenkin edellisiä syvällisempään ja vaikuttavampaan työn tekemisen tai urakehityksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Voimauttamossa työnohjaus perustuu ymmärrykseen ihmisestä työn tekijänä ja sosiaalisena toimijana työyhteisöissä ja muissa verkostoissa. Ohjauksessa voidaan hyödyntää myös psykoterapeuttisia menetelmiä. Yhteistyön kannalta keskeistä on myös luottamuksellisuus ja työnohjaajan vaitiolovelvollisuus.

Työnohjaus on tavallisesti työnantajan kustantamaa kehittämistoimintaa, ja se voi toteutua yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Johdon ja esimiesten työnohjauksessa otetaan huomioon esimiestyön haasteet.  Jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi tai organisaatiotasi yhä positiivisemman työn ja työhyvinvoinnin saavuttamiseksi, ota yhteyttä. Keskustellaan työnohjauksesta tarkemmin!

Share