Kelan psykoterapiakorvaustaso nousee

Kela korvaa osan psykoterapian kustannuksista, kun terapian tavoitteena on tukea ja parantaa henkilön työ- tai opiskelukykyä. Edellytyksenä tuen hakemiselle on psykiatrin laatima lausunto kuntoutuspsykoterapian tarpeesta. Kelan tukemaa psykoterapiaa toteuttavan psykoterapeutin on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymä ja Kelan palveluntuottajalistalla.

Psykoterapian osalta Kelan korvaustason nostoa on toivottu jo pitkään, sen oltua samalla tasolla vuodesta 1986. Keväällä 2015 Suomen hallitus linjasi hallitusohjelmassaan, että erityisesti yli 26-vuotiaiden osalta korvaustasoa viimein nostetaan, osana työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittua eläkeuudistusta. Korvaustason nostolla ja yhtenäistämisellä pyritään siihen, että psykoterapia olisi yhä useamman sitä tarvitsevan tavoitettavissa.

Kelan mukaan korotettu korvaustaso on voimassa 1.1.2016 alkaen, mikä on nyt toteutuessaan erinomaisen myönteinen muutos. Korotuksen myötä Voimauttamon taksa psykoterapian osalta ei muutu, ja korotuksen tuoma taloudellinen etu kohdentuu täysimääräisenä terapiaa tarvitsevalle.

Lisätietoa Kelan tukemasta psykoterapiasta:

http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Share