Minäkö psykoterapiaan?

Psykoterapiaa pohtiessa ja tietoa etsiessä törmää äkkiä erilaisten suuntausten viidakkoon. Psykoterapiasuuntauksia on maailmalla varovasti arvioiden satoja, ja ne eroavat toistaan lähinnä taustateoriansa ja työskentelytapojensa suhteen. Karkeasti psykoterapiasuuntaukset voi jakaa psykoanalyyttiseen ja kognitiiviseen koulukuntaan, lisäksi etsiessä voi löytää perheterapiaa, traumaterapiaa, ratkaisu- tai voimavarakeskeistä terapiaa ynnä muuta. Populaarikulttuurissa ja yleisesti psykoterapiaan liittyvissä mielikuvissa näyttäytyy klassinen psykoanalyysi sohvineen ja vaitonaisine terapeutteineen.

Se mitä psykoterapiassa käytännössä tapahtuu, toteutuu suuntauksesta riippumatta melko samalla tavalla. Vastaanotolle hakeudutaan usein jonkin vaivaavan pulmatilanteen vuoksi. Tällöin kokemus voi olla, ettei asialle ole tehtävissä riittävästi omin päin. Voimat eivät tunnu riittävän, tai on vaikea hahmottaa tarkasti, mistä pulmatilanteessa oikein on kysymys. Joskus psykoterapiaan hakeudutaan jonkin jo olemassa olevan positiivisen kokemuksen tai tapahtuneen muutoksen vahvistamiseksi.

Psykoterapiassa asioita pohditaan monelta kantilta. Keskustelu voi koskea ihmissuhteita, elämäntapahtumia, asiakkaan kokemia tunteita, ajatuksia tai toimimista eri tilanteissa. Psykoterapian edetessä omia mielensisäisiä tapahtumia ja niiden yhteyttä omaan toimintaan alkaa tavallisesti huomata ja tunnistaa aiempaa tarkemmin. Myös voimasuhteet alkavat tämän myötä muuttua: aiemmin epämääräisestä tai itseä riepottelevasta tunteesta tai kokemuksesta alkaa saada aiempaa vahvemmin otetta. Kokemisen ja toiminnan vaihtoehdot lisääntyvät. Käytännössä tämä tuntuu hankalien olotilojen tai ihmissuhdepulmien helpottumisena.

Psykoterapia on perinteisesti ymmärretty erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoitomuotona. Yhtä lailla psykoterapia soveltuu mitä erilaisimpien elämäntilanteiden tai ihmissuhteiden pohtimiseen. Lähtökohtana ei tarvitse olla jokin mielenterveyden pulma. Psykoterapiaa pohtiessa voi kuka tahansa kysyä itseltään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

-tunnenko toistuvaa, epämääräistä ahdistusta tai pahaa oloa?
-haluaisinko vahvistaa itsetuntoani?
-tunnenko joitain hankalia tunteita, jotka jäävät joskus jylläämään mieleeni pitkäksikin aikaa?
-haluanko entisestään vahvistaa jotain positiivista kokemustani tai tapaani toimia?
-koenko toistuvasti joitan pulmia ihmissuhteissani?
-ihmettelenkö joskus miksi toimin jollain tavalla yhä uudelleen, vaikkei se johda kannaltani kovin hyviin lopputuloksiin?
-haluaisinko oppia säätelemään tai ilmaisemaan tunteitani paremmin?
-onko rentoutuminen minulle vaikeaa?
-olenko stressaantunut tavalla, josta en tahdo päästä eroon?
-voisinko pitää ihmissuhteissa paremmin puoliani?
-jännitänkö joskus tarpeettoman paljon sosiaalisia tilanteita?
-onko elämässäni menossa kriisitilanne tai mullistus, joka kuormittaa minua?

Jos vastauksesi yhteen tai useampaan kysymykseen on kyllä, saattaa psykoterapiasta olla sinulle apua ja tukea. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä, keskustellaan tilanteestasi tarkemmin!

Share