Parisuhdetanssia

Yhä useammin törmää uutisiin (esimerkiksi HS 11.9.2014), kuinka pääkaupunkiseudulla karsitaan kaupunkien ja seurakuntien yhteistyössä tarjoamaa perheneuvontaa. Kaupunkien perheneuvoloissa ensimmäistä aikaa kerrotaan joutuvan odottamaan ainakin kuukauden, ja toimintaa priorisoidaan lapsiperheiden akuutteihin kriiseihin. Tilanne on pulmallinen. Vaikka avioerojen määrä on ollut laskussa jo usempia vuosia peräkkäin, edelleen lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon. Luvut lienevät samansuuntaisia myös avoliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden osalta.

Parisuhteen pulmatilanteissa saa apua myös pariterapiasta. Voimauttamossa pariterapia perustuu kognitiivis-analyyttisen psykoterapian ja tunnekeskeisen pariterapian teorioihin ja menetelmiin. Tunnekeskeisessä pariterapiassa keskeistä on parin vuorovaikutuksen tutkiminen ja pyrkimys suhdetta auttavaan muutokseen. Lähtökohtana on luottamus parin keskinäiseen voimaan ja kykyyn selvitä mitä mutkikkaimmista tilanteista, kunhan ajatuksia ja tunteita voi ilmaista suoraan ja keskinäinen kommunkointi säilyy rakentavana.

Aluksi pariterapiassa pyritään tunnistamaan hankalissa, suhdetta kuormittavissa tilanteissa näkyväksi tuleva “tanssi”. Toistuvat askelkuviot tunnistetaan yleensä nopeasti. Tavallista on, että jompi kumpi on suhteeseen liittyvien tarpeiden ilmaisussaan vaativampi ja ilmaisee tilanteisiin liittyviä tunteitaan toista suoremmin. Toinen taas saattaa olla puolustautuvampi, tai tavalla tai toisella vetäytyvämpi. Kun asioita ei pystytä kunnolla puhumaan loppuun, ilmapiiri kiristyy herkästi uudelleen. Aiemmissa tilanteissa padotut tunteet leimahtavat nopeasti, ja puhuminen käy yhä hankalammaksi. Kehä on valmis – ja sen pysäyttäminen usein pariterapian ensimmäinen tehtävä.

Lisäksi pariterapia tarjoaa neutraalin ja rauhallisen ympäristön asioiden tutkimiselle erilaisissa, yllättävissä kriisitilanteissa. Pariterapiasta saa yleensä apua sitä nopeammin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se päästään aloittamaan. Pariterapian avulla voidaan myös lujittaa entisestään suhdetta, jossa on jo valmiiksi paljon hyvää ja toimivaa.

Share