Voimauttamo on auki!

Voimauttamo on auki!

Voimauttamo toteuttaa laadukkaita, tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä erilaisiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Voimautuminen kuvaa päämäärätietoista voiman ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kokemusta. Tuki tämän kokemuksen saavuttamiseksi on Voimauttamon toiminnan ydin. Psykoterapia, työnohjaus ja valmennukset muodostavat toiminnan rungon. Pariterapia toimii parien apuna, ja ryhmätasolla työnohjaus ja valmennukset auttavat kehittämään toimintaa ja hyvinvointia.

Jokainen meistä kohtaa elämässä tilanteita jolloin tuntuu, ettei voi riittävästi vaikuttaa siihen mitä tapahtuu. Turvallisuudentunteen mullistavat elämäntilanteet, kuormittavat muutokset tai raskaat kokemukset, erilaiset tunne-elämän pulmat, uupuminen tai raskaalta tuntuva yhteisymmärryksen puute parisuhteessa ovat tästä hyviä esimerkkejä. On kuluttavaa, kun jokin kuormittava kokemus tai häiritsevä tunne ei tahdo omin voimin helpottaa.

Myös työelämässä voi tulla vastaan tilanteita jolloin huomaa, että omaa tai yhteisön toimintaa voisi vielä kehittää – jos vain tietäisi että miten. Erilaiset vuorovaikutuspulmat ovat työelämän arkipäivää. Erityisesti johtamis- ja esimiestyössä toisen ihmisen kohtaamisen, läsnäolevan vuorovaikutuksen sekä itseä ja muita kunnioittavan jämäkkyyden taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Myös asiantuntijaroolissa edellytetään nykyään yhä useammin sujuvan kommunikoinnin ja osaamisen esille tuomisen taitoja.

Näissä tilanteissa avuksi ja tueksi voi olla Voimauttamo. Kaiken ohjaus- ja auttamistyön keskiössä on yksilön tai ryhmän auttaminen eteenpäin niin, että voimautumista tapahtuu. Kokemus armoilla olijasta voi vahvistua aktiiviseksi toimijaksi. Tähän Voimauttamo tähtää.

Voimauttamon blogissa kirjoitan erilaisista psykoterapian, työnohjauksen, valmennuksen sekä ylipäänsä muutoksen ja ihmissuhteiden teemoista. Jos jokin kirjoitus herättää kiinnostuksesi ja tuntuu tutulta, tai sinusta tuntuu, että kaipaat muutosta – ota yhteys Voimauttamoon. Keskustellaan tilanteestasi luottamuksellisesti tarkemmin sekä pohditaan, miten Voimauttamosta voi olla sinun tilanteessasi apua.

Tervetuloa!

Juha Savolainen

Share