Johdon ja esimiesten työnohjaus

Voimauttamo toteuttaa johdon ja esimiesten työnohjausta, joka tarjoaa alustan oman johtamistavan ja –persoonan tutkimiselle ja kehittämiselle.


Johtamis- ja esimiestyö on antoisaa, mutta myös haastavaa, usein tulospaineista sekä joskus yksinäiseltä ja epäkiitolliselta tuntuvaa työtä. Muutosprosessien hallinta ja muutosjohtaminen kysyvät taitoja toimia esimiehenä erilaisille, eri tavoin reagoiville ihmisille. Voimauttamon työnohjauksessa johtajan tai esimiehen on mahdollista kehittää esimerkiksi vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja tai stressinhallintaa, sekä keskustella vaativan työn kokemuksista luottamuksellisesti. Työnohjauksen osana voidaan tarpeen mukaan soveltaa esimerkiksi mindfulness- tai muita tekniikoita.

Johdon ja esimiesten työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, ja prosessin alussa sovitaan yhteisesti mihin työnohjauksella pyritään. Jos olet kiinnostunut esimies- tai johtamistyösi kehittämisestä, ota yhteyttä. Keskustellaan työnohjauksen mahdollisuuksista tarkemmin.

Share