Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Voimauttamossa psykoterapian keskeinen viitekehys on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT).

KAT-terapiassa tavoitteena on tunnistaa ongelmien taustalla näyttäytyviä kokemis- ja toimintatapoja, sekä kehittää näitä aiempaa joustavammiksi. Psykoterapian alussa tilannetta tavallisesti arvioidaan muutaman tapaamiskerran ajan, jonka jälkeen sovitaan mahdollisesta jatkosta. 

Psykoterapia voi toteutua muutamasta tapaamiskerrasta esimerkiksi 12 tapaamiskerran lyhytterapiaan. Myös pidempikestoisempiin terapiajaksoihin KAT soveltuu hyvin. Psykoterapiassa sovelletaan tarpeen mukaan myös muita tekniikoita. Näitä voivat olla erilaiset kirjalliset, toiminnalliset tai mielikuvatyöskentelyyn perustuvat tekniikat. Myös EMDR-traumaterapiaa, tietoisuustaitoja, vuorokausirytmin korjaamiseen tähtäävää kronoterapiaa tai masennuksen hoitoon kehitettyä interpersoonallista psykoterapiaa voidaan soveltaa KAT:n aikana.

Share