Mindfulness MBSR

Mindfulness eli tietoisuustaito on alun perin buddhalaiseen traditioon pohjautuva menetelmä, josta Yhdysvaltalainen lääkäri Jon Kabat-Zinn kehitti perusmuodossaan kahdeksan viikon mittaisen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) –stressinhallintaohjelman.

Tapaamme kokea kulloinkin läsnäolevia hetkiä tai asioita liittyy keskeisesti kaksi perusominaisuutta: kohteellisuus ja arvottavuus. Mieli ja keho ovat yhteistoiminnallisena järjestelmänä jatkuvasti suuntautuneena johonkin itsemme ulkopuolella tai sisäisessä kokemusmaailmassamme olevaan kohteeseen. Tämä kohde voi olla mitä tahansa; toinen ihminen, asia, esine, muisto, tunne ym. Tähän kohteeseen suhtaudumme jatkuvasti jollain tavalla arvottavasti, karkeasti jakaen myönteisesti tai kielteisesti.

Tietoisuustaitoja kehittämällä voi oppia havainnoimaan omaa kokemista aiempaa tarkemmin. Tällöin on mahdollista irtautua mielen ”autopilotista”, jonka ohjaamana arvottava ajattelu, tunteiden liike ja käytännön toiminta suuren osan ajasta tapahtuu. Tämän myötä menneen murehtimisen tai tulevaisuuden pohtimisen sijaan voimme aiempaa helpommin olla läsnä tässä hetkessä, nauttien siitä sellaisena kuin se ainutkertaisesti juuri nyt on.

Voimauttamossa tietoisuustaitoja sovelletaan tarpeen mukaan psykoterapian, pariterapian ja työnohjauksen osana. Lisäksi tietoisuustaitoja on mahdollista opetella itsenäisenä stressinhallinnan menetelmänä (katso kohta valmennus ja koulutus).

Share