Mindfulness MBSR

Mindfulness eli tietoisuustaito on alun perin buddhalaiseen traditioon pohjautuva menetelmä, josta Yhdysvaltalainen lääkäri Jon Kabat-Zinn kehitti perusmuodossaan kahdeksan viikon mittaisen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) –stressinhallintaohjelman.

Tapaamme kokea kulloinkin läsnäolevia hetkiä tai asioita liittyy keskeisesti kaksi perusominaisuutta: kohteellisuus ja arvottavuus. Mieli ja keho ovat yhteistoiminnallisena järjestelmänä jatkuvasti suuntautuneena johonkin itsemme ulkopuolella tai sisäisessä kokemusmaailmassamme olevaan kohteeseen. Tämä kohde voi olla mitä tahansa; toinen ihminen, asia, esine, muisto, tunne ym. Tähän kohteeseen myös suhtaudumme jollain tavalla.

Tietoisuustaitoja kehittämällä voi oppia havainnoimaan omaa kokemista aiempaa tarkemmin. Tällöin on mahdollista irtautua mielen ”autopilotista”, jonka ohjaamana arvottava ajattelu, tunteiden liike ja käytännön toiminta suuren osan ajasta tapahtuu. Tämän myötä menneen murehtimisen tai tulevaisuuden pohtimisen sijaan voi mahdollistua uudenlainen tapa kokea maailma ja oma itse, sellaisena kuin se ainutkertaisesti juuri nyt on.

Voimauttamossa tietoisuustaitoja voidaan soveltaa tarpeen mukaan työskentelyn osana.

Share