Pariterapia

Pariterapiaan voi hakeutua hyvin erilaisissa tilanteissa. Joskus taustalla saattaa olla pitkään jatkunutta tyytymättömyyttä tai riitaisuutta, tai joskus suhde on kriisiytynyt äkillisen elämänmuutoksen vuoksi. Joskus pariterapiaan hakeudutaan epävarmana siitä, onko terapiasta enää hyötyä, kun ero näyttää enemmän kuin todennäköiseltä. Tällöin pariterapia voi auttaa vähintäänkin päätöksenteossa, tarjoten tilan ja ajan rakentavammalle keskustelulle, kuin mikä kotioloissa tuntuu olevan mahdollista.

Pariterapian alussa oleellisena pulmana on usein avoimen keskustelun sujumattomuus. Hiljaisuus tai jatkuva, epärakentava riitely vahvistaa erillisyyden kokemusta suhteessa puolisoon. Joskus suhteessa on tilanteita, jolloin olisi erityisen tärkeää puhua joistain vaivaavista asioista tai tapahtumista, mutta keskusteluyritykset johtavat umpikujaan. Tällöin pariterapia saattaa tarjota neutraalimman ympäristön tilanteen käsittelylle. Oleellista on, että pariterapiassa ei etsitä syyllisiä, vaan ratkaisuja ja tunneyhteyttä toiseen.

Voimauttamossa pariterapia rakentuu kognitiivis-analyyttisen psykoterapian ja tunnekeskeisen pariterapian viitekehyksille.

Share