Psykoterapian kustannukset

Psykoterapia voi toteutua omakustanteisesti, usein tilanteissa jolloin asiakas on kiinnostunut tutkimaan elämäntilannettaan tai ihmissuhteissa ilmenevää pulmakohtaa. Tällöin pienempikin tapaamismäärä voi olla riittävä tilanteen ja omien ajatusten selkiyttämiseksi.

Joissain tilanteissa psykoterapiakäynnit voi kustantaa myös vakuutus, työnantaja tai asuinkunta. Myös Kela korvaa osan psykoterapiasta, jos työ- tai opiskelukyvyn arvioidaan olevan uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.

Tilanteessa, jossa edellä mainittu kriteeri täyttyy, voi Kelan korvausta hakea. Hakeminen edellyttää

  1. lääkärin laatimaa psykiatrista diagnoosia
  2. vähintään kolme kuukautta jatkunutta hoitosuhdetta, jonka aikana edellytetään toteutuvan a) tavallisesti 2-3 psykiatrian erikoislääkärikäyntiä ja b) muu asianmukainen hoitosuhde, esimerkiksi käyntejä työterveyshuollossa, oman terveysaseman depressiohoitajalla, psykologilla tai jo psykoterapeutilla
  3. kolme kuukautta jatkuneen hoitosuhteen jälkeen hoitavan psykiatrin laatimaa B-lääkärinlausuntoa kuntoutuspsykoterapian tarpeesta
  4. asiakkaan itsensä täyttämää hakemusta, joka löytyy Kelan internet-sivuilta, lomakenumero KU131.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja korvauspäätös on voimassa vuoden kerrallaan. Psykoterapiakäyntikertoja Kela korvaa enintään 80 vuoden aikana, ja kolmen vuoden aikana enintään 200 kertaa.

Ota yhteys Voimauttamoon Yhteydenotto -sivun kautta, jos haluat keskustella psykoterapian rahoituksesta tarkemmin. Jos Kelan korvauksen hakeminen on kohdallasi ajankohtaista, kannattaa vapaata psykoterapiapaikkaa tiedustella jo hyvissä ajoin. Näin varmistat, että psykoterapia pääsee alkamaan hakuprosessin jälkeen sujuvasti ja ilman katkoja.

Share