Psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus tarjoaa työkaluja työminän vahvistamiseen sekä itsetuntemuksen ja stressinhallinnan kehittämiseen.


Psyykkinen valmennus tähtää työminän vahvistamiseen, auttaen löytämään uusia näkökulmia sekä vahvistamaan omia voimavaroja toimia vaativissa tehtävissä. Valmennus on aktiivista ja luottamuksellista yhteistyötä, joka suunnitellaan yksilöllisen tarvekartoituksen pohjalta.

Psyykkinen valmennus tuo työkaluja erityisesti itsetuntemuksen, itseluottamuksen sekä työssä jaksamisen, kehittymisen ja palautumisen tueksi. Tämä on mahdollista, kun valmennuksessa huomioidaan suorityskyvyn kannalta keskeiset osa-alueet:

  • ajattelu – kuka olet, miten hahmotat ja tulkitset ympäristöäsi, mistä kuormitut
  • tunteet – miten tunnistat tunteesi ja voit hyödyntää tunneälyä työssä
  • toiminta – miten mieli ohjaa toimintaasi, miten toimintasi muuttuu kuormituksen kasvaessa ja palautuneena
  • keho – miten viestit kehollasi, miten kehosi reagoi stressiin
  • fokusointi ja rentoutuminen – miten keskität tarkkaavaisuutesi  paineisessakin tilanteessa ja lasket stressitasoasi nopeasti
  • uni ja muu palautuminen – miten rytmität päiväsi, miten palaudut tehokkaasti

Voimauttamossa psyykkinen valmennus perustuu tieteellisesti tutkittuihin ja vaikuttaviksi todettuihin menetelmiin ja harjoituksiin.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri sinun tarpeitasi parhaiten palveleva valmennus: 050 370 5546, juha@voimauttamo.fi

 

Share